NIEDZIELNE WYJAZDY
NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE

DO KAŻDEGO, JENODNIOWEGO WYJAZDU, JEDNORAZOWE ZAJĘCIA DOSKONALENIA LUB DOWOLNEGO PŁYWANIA GRATIS

 

Zapraszamy na niedzielne wyjazdy snowboardowe, połączone z nauka lub doskonaleniem jazdy na nartach i snowboardzie.

 
TERMINY NIEDZIELNYCH WYJAZDÓW
Miesiąc
Dzień
Grudzień
12, 19,
Styczeń
02, 09, 16
Luty
06, 13, 20, 27
Marzec
06, 13, 20
 
 
 
NIEDZIELNE SZKOLENIA GRUPOWE
 • jednodniowe szkolenie w godzinach 11.00 - 15.00 + przed wyjazdem przerwa na posiłek,
 • zajęcia w grupach liczących do 8 osób,
 • cena obejmuje : zajęcia na stoku z instruktorem, opiekę pedagogiczną, ciepłą herbatę, batonik,
 • cena nie obejmuje : 4-godzinnego karnetu, ubezpieczenia NNW i OC, posiłku,
 • transport (za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna) - gratis
 
 
SZKOLENIA INDYWIDUALNE
 • zajęcia z instruktorem, wg. życzeń Klienta, w godzinach 11.00 - 16.00,
 • cena obejmuje : wynajęcie instruktora,
 • cena nie obejmuje : 4- godzinnego karnetu, transportu, ubezpieczenia NNW i OC oraz karnetów dla instruktora.a.
 
 
CENNIK NIEDZIELNYCH WYJAZDÓW
 
Cena dla stałych Klientów
F.H.U. BEMA /pływanie, obozy/
Cena dla pozostałych Klientów
Szkolenie grupowe
170,00 zł
190,00 zł
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza, znajdującego się poniżej.
2. Na podany przez Państwa w formularzu adres mailowy, prześlemy informacje potwierdzające możliwość wyjazdu.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia, do piątku poprzedzającego wyjazd, należy dokonać przelewu za szkolenie na konto BEMA dla zdrowia s.c. – ING 02 1050 1445 1000 0092 3680 7161. Jeśli przelew był dokonany w piątek, należy przesłać mailem potwierdzenie przelewu.
4. Po zaksięgowaniu przelewu lub otrzymaniu potwierdzenia jego wykonania, prześlemy do Państwa informacje organizacyjne dot. wyjazdu i szkolenia.

 
 
 
Formularz zgłoszeniowy:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania (ulica, numer, kod, miasto):
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):
Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna:
Adres e-mail rodzica lub opiekuna:
Opis umiejętnośœci: Narty


Snowboard

Inne informacje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marek Kosiba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków, NIP 6780054870, REGON 350002657).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktu z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z klientem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przechowywanie dokumentacji w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z umową z klientem,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 • pracownikom i współpracownikom,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi poczty elektronicznej,
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, w celu zawarcia umów ubezpieczenia uczestników wyjazdów,
 • podmiotom prowadzącym obiekty hotelarskie, w celu zakwaterowania uczestników wyjazdów,
 • biurom podróży, z którymi zostaje podjęta współpraca w celu wspólnej realizacji wyjazdów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od momentu wykonania umowy.

6. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany), prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jednakże tylko wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.

8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji umowy.

10. Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować przez email bema@bema.krakow.pl lub listownie na adres ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków

1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach dydaktycznych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatnie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka w celach związanych z realizacją obozu (rejestracja fotograficzna i filmowa uczestnika obozu w celu analizy dydaktycznej).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) moich danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu udziału w obozie sportowym do celów marketingowych (tj. do przekazywania informacji o ofertach).

zgadzam się
nie zgadzam się
 

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Marka Kosibę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Kosiba Firma Handlowo Usługowa Bema (ul. inż. Adama Bielańskiego 15, 30-244 Kraków) nieodpłatne mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych.

zgadzam się
nie zgadzam się
 
4. Zgoda na bezpłatny przewóz uczestnika wyjazdu prywatnym samochodem osobowym.

Wyrażam zgodę na bezpłatny przewóz uczestnika wyjazdu prywatnym samochodem osobowym instruktora.
zgadzam się
nie zgadzam się
   


 

 
 
Copyright 1991-2020 r. Firma Handlowo-Usługowa BEMA Marek Kosiba | Zakaz kopiowania tekstów oraz grafik bez zgody właściciela.
 
 
s